Autyzm Szczecin

Gabinet Spektrum powstał w 2007r.

Zatrudnia specjalistów, którzy poprzez łączenie różnorodnych oddziaływań terapeutycznych stymulują rozwój oraz często przywracają do pełnej sprawności dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Pomagamy również dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, problemem dysleksji i nadpobudliwością psychoruchową - ADHD.