O mnie

W latach 2001-2007 pracowałam jako terapeuta w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Szczecinie.

Wykształcenie:

 • magister pedagogiki specjalnej - Uniwersytet Szczeciński studia dzienne magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność rewalidacja, rok ukończenia 2001;
 • studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej, Uniwersystet Szczeciński, rok ukończenia 2002;
 • dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, Fundacja Synapsis w Warszawie, rok ukończenia 2004;

Szkolenia:

 • "Wykorzystywanie albumów aktywności w pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo";
 • "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej)";
 • "Rozpoznawanie, diagnozowanie i praca z dzieckiem z AD/HD. Metody modyfikacji zachowań trudnych";
 • Projekt Fundcji Synapsis "Autyzm - Akademia - Przygotowanie do pracy dorosłych osób z autyzmem";
 • Projekt Fundcji Synapsis "Autyzm - Akademia - Praca nad trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem";
 • Projekt Fundcji Synapsis "Autyzm - Akademia - Trening Umiejętności Społecznych";
 • Projekt Fundcji Synapsis "Autyzm - Akademia - Komunikacja osób z autyzmem".
 • "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się" – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • Kurs doskonalący dla realizatorów "Szkoły dla rodziców i wychowawców" – Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie